Wat is een link?

Een link is een verwijzing van de ene webpagina naar de andere. Links worden gebruikt om gebruikers te navigeren naar andere pagina’s en om de onderlinge relatie tussen verschillende pagina’s op het internet aan te geven.

Er zijn verschillende soorten links, waaronder:

 • Textlinks: Dit zijn hyperlinks die bestaan uit tekst.
 • Afbeeldingslinks: Dit zijn hyperlinks die zijn ingebed in een afbeelding.
 • Koppelingen naar andere documenten: Deze links kunnen leiden naar PDF’s, spreadsheets, enz.

Links kunnen helpen bij het verbeteren van de gebruikerservaring door het gemakkelijker maken van navigatie op een website. Ze kunnen ook worden gebruikt om bronnen te citeren en externe websites aan te bevelen. Een link draagt bij aan de connectiviteit van het web, waarbij diverse content met elkaar verbonden wordt.

De rol van links in zoekmachineoptimalisatie (SEO) is van groot belang. Zoekmachines gebruiken links om websites te ontdekken en te indexeren. Daarnaast beïnvloeden links de autoriteit en relevantie van een website binnen zoekresultaten.

Een belangrijk concept in relatie tot links is het attribuut ‘rel’. Dit attribuut kan de manier waarop zoekmachines de link volgen en waarderen beïnvloeden. Zo zijn er ‘dofollow’ en ‘nofollow’ links, waarbij ‘nofollow’ aangeeft dat zoekmachines de link niet moeten volgen of de link niet moeten meenemen in de ranking. Het gebruik van ‘nofollow’ links kan nuttig zijn in situaties waarbij een website niet wil worden geassocieerd met bepaalde externe links, zoals advertenties of betaalde inhoud.

De impact van links en hun attributen op het gebied van SEO en gebruikerservaring in acht nemende, is het van belang om bewust te zijn van het doel en de context van elke link op een website.

Het belang van links op websites

Links spelen een cruciale rol in de opbouw van een effectieve website en dragen bij aan de algehele gebruikerservaring en prestaties. Er zijn diverse redenen waarom links zo belangrijk zijn voor websites:

 • Links fungeren als een navigatiemiddel voor bezoekers en vergemakkelijken het doorzoeken van verschillende webpagina’s.
 • Ze dragen bij aan de vindbaarheid van websites door zoekmachines, wat resulteert in de ontdekking en indexering van nieuwe webpagina’s.
 • Links kunnen aanzienlijk bijdragen aan de toename van verkeer naar een website, vooral wanneer ze afkomstig zijn van gerenommeerde bronnen.
 • Ze vormen een essentieel onderdeel van zoekmachineoptimalisatie (SEO), aangezien zoekmachines links gebruiken om de relevantie en autoriteit van een website te beoordelen.
 • Links zijn de bouwstenen van de webstructuur en dragen bij aan het functioneren van het internetecosysteem.
 • Ze fungeren als verwijzingen naar andere waardevolle inhoud, waardoor gebruikers toegang krijgen tot diverse informatie en bronnen.
 • Links dragen bij aan het opbouwen van online gemeenschappen en het delen van kennis en expertise.
 • Ze bieden waardevolle inzichten in de populariteit en impact van verschillende webpagina’s, waardoor website-eigenaren hun prestaties kunnen analyseren en evalueren.
 • Kortom, links zijn van onschatbare waarde voor websites en vormen een essentieel onderdeel van de algehele website-ervaring en prestaties.

Met het oog op deze aanzienlijke invloed is het van groot belang om te investeren in een doordachte linkstrategie, zowel intern als extern, om de zichtbaarheid en geloofwaardigheid van een website te vergroten.

Wanneer wordt de nofollow attribuut gebruikt?

Het nofollow attribuut wordt gebruikt om aan te geven dat een link niet moet worden gevolgd door zoekmachines. Dit kan om verschillende redenen wenselijk zijn:

 • Om te voorkomen dat de gelinkte pagina geassocieerd wordt met de eigen website, bijvoorbeeld bij betaalde links of gesponsorde content.
 • Om gebruikers aan te moedigen om organisch relevante content te delen zonder dat dit direct invloed heeft op de zoekresultaten.
 • Om te voorkomen dat gebruikers misleid worden door spam of onbetrouwbare content die via externe links wordt verspreid.

Het is belangrijk om het nofollow attribuut op een juiste manier toe te passen, aangezien zoekmachines dit kunnen interpreteren als een aanwijzing om de link niet te volgen en de gelinkte pagina niet mee te nemen in hun index.

Door het nofollow attribuut op strategische wijze te gebruiken, kunnen website-eigenaren controle uitoefenen over welke links invloed hebben op de zoekresultaten en welke niet. Dit kan helpen bij het handhaven van authenticiteit en relevantie binnen een website.

Naast deze redenen kan het nofollow attribuut ook gebruikt worden in situaties waarin datavertrouwelijkheid gewenst is. Ook wanneer er sprake is van gebruikersgegenereerde content, kan het nofollow attribuut nuttig zijn om spam te voorkomen en de kwaliteit van uitgaande links te waarborgen. Verder kan het attribuut ingezet worden bij gelinkte advertenties, betaalde links, commentaar secties en social media links. Het belang van het toepassen van deze attributen moet niet onderschat worden, aangezien ze kunnen bijdragen aan een gezonde en betrouwbare online omgeving.

Wat is een nofollow link?

Een nofollow link is een HTML-link waarbij het rel-attribuut is ingesteld op ‘nofollow’. Dit specifieke attribuut vertelt zoekmachines dat ze de link niet moeten volgen of de gelinkte pagina moeten indexeren. In de praktijk wordt een nofollow link vaak gebruikt in de volgende situaties:

 • Gebruikers gegenereerde content: Links in opmerkingen, forums of andere gebruikersinvoer waarvan de betrouwbaarheid niet kan worden gegarandeerd, worden vaak als nofollow gemarkeerd om de verspreiding van spam te voorkomen.
 • Gesponsorde content: Wanneer een link wordt geplaatst als onderdeel van een betaalde samenwerking of advertentie, wordt deze vaak als nofollow gemarkeerd om aan te geven dat het niet een organische, redactionele link is.

Het gebruik van nofollow links is belangrijk om de kwaliteit van zoekresultaten te waarborgen en om spam te voorkomen. Door het toepassen van nofollow attributen op links wordt de manipulatie van zoekmachine resultaten tegengegaan en wordt de relevantie van organische links vergroot.

Naast de eerder genoemde situaties kan een nofollow link ook worden gebruikt in andere contexten, zoals:

 • Afbeeldingslinks: Als een link wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven in plaats van tekst, kan het handig zijn om deze als nofollow te markeren om te voorkomen dat zoekmachines de afbeelding indexeren in plaats van de pagina waarnaar deze linkt.
 • Linkprofiel diversificatie: Door een mix van nofollow en dofollow links te gebruiken in het linkprofiel van een website, kan de natuurlijkheid en geloofwaardigheid van de links worden verhoogd.

Kortom, nofollow links zijn een belangrijk instrument voor website-eigenaars en marketeers om de kwaliteit en natuurlijkheid van links te beheren en om de impact van manipulatieve praktijken te verminderen.

Hoe wordt een nofollow link toegevoegd aan een HTML-link?

Een nofollow-link kan worden toegevoegd aan een HTML-link door het rel-attribuut van de link te specifieren. Hier zijn de stappen om een nofollow link toe te voegen:

 1. Open de HTML-code van de link die je wilt aanpassen.
 2. Voeg rel=”nofollow” toe aan de <a> tag. Bijvoorbeeld: <a href="https://voorbeeld.nl" rel="nofollow">Voorbeeldlink</a>.

Dit rel-attribuut vertelt zoekmachines om de link niet te volgen en geen waarde toe te kennen aan de gekoppelde pagina. Het toevoegen van een nofollow-link kan op verschillende manieren nuttig zijn, waaronder:

 • Voorkomen dat spammy of onbetrouwbare links invloed hebben op de SEO van je site.
 • Bijdragen aan een natuurlijker linkprofiel en het verminderen van het risico op zoekmachinepenaliteit.

Naast deze stappen zijn er aanvullende overwegingen om nofollow-links effectief te implementeren:

 • Let op dat het juiste syntax wordt toegepast om een nofollow-link correct te definiëren in de HTML-code.
 • Overweeg de context van de pagina en de relevantie van de links bij het beslissen welke links nofollow moeten zijn. Niet elke link hoeft noodzakelijkerwijs nofollow te zijn, dus zorg ervoor dat er een evenwicht is.

Door het zorgvuldig implementeren van nofollow-links kunnen website-eigenaren meer controle uitoefenen over de links die naar hun site verwijzen, en zo een gezondere en betrouwbaardere website-ervaring bieden voor gebruikers en zoekmachines. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste best practices met betrekking tot het gebruik van nofollow-links, aangezien zoekmachinealgoritmen en richtlijnen voortdurend evolueren.

Waarom gebruiken sommige websites nofollow links?

Er zijn verschillende redenen waarom sommige websites ervoor kiezen om nofollow links te gebruiken. Deze links worden vaak gebruikt om verschillende doeleinden te bereiken, zoals:

 • Voorkomen dat ze geassocieerd worden met onbetrouwbare inhoud of websites die ze niet volledig vertrouwen.
 • Voorkomen dat gebruikers misleid worden door links naar mogelijk schadelijke of ongepaste inhoud.
 • Beheren van de impact van links op zoekmachineoptimalisatie.
 • Aanmoedigen van bezoekers om op andere belangrijke, dofollow, links te klikken.

Bovendien kunnen sommige websites verplicht zijn om nofollow links te gebruiken vanwege reclameregels of juridische vereisten, met name bij gesponsorde content of betaalde links.

Door gebruik te maken van nofollow links kunnen websites dus beter controle uitoefenen over de links die ze aanbieden en de associaties die ze creëren. Dit kan gunstig zijn voor zowel de website zelf als voor de gebruikerservaring van de bezoekers.

Aanvullend worden nofollow links ook toegepast om:

 • Te voorkomen dat onbetrouwbare gebruikers misbruik maken van de linkstructuur van de site.
 • Externe links in gebruikers-gegenereerde inhoud te beheren en eventuele risico’s te minimaliseren.
 • De autoriteit van de site te behouden door ‘link juice’ te sturen naar de meest waardevolle interne pagina’s.

Deze verschillende redenen tonen aan dat het gebruik van nofollow links een effectieve strategie kan zijn voor websites om hun reputatie te beschermen, de gebruikerservaring te verbeteren en controle te behouden over hun linkprofiel.

Het effect van nofollow links op zoekmachine-optimalisatie

Nofollow links hebben een impact op zoekmachine-optimalisatie (SEO). Hoewel deze links geen PageRank doorgeven aan de gelinkte pagina, kunnen ze toch enkele voordelen bieden voor SEO.

Enkele van deze voordelen zijn:

 • Crawl-budget optimalisatie: Door nofollow links te gebruiken voor minder belangrijke pagina’s, kun je zoekmachines helpen de belangrijkste pagina’s te indexeren.
 • Risicobeheer: Nofollow links kunnen worden gebruikt om de risico’s van manipulatieve linkbuilding te beperken, waardoor de kans op straffen van zoekmachines wordt verkleind.
 • User experience: Soms is het nuttig om nofollow links te gebruiken om gebruikers te beschermen tegen het volgen van links naar onveilige of niet-geverifieerde inhoud.

Een ander belangrijk punt is dat nofollow links een rol spelen bij het beheer van de linkstructuur op een website. Door nofollow links te gebruiken, kun je de interne linkstructuur optimaliseren en de focus leggen op de belangrijkste pagina’s voor zoekmachines. Dit helpt bij het maximaliseren van de potentie van interne linkbuilding voor SEO.

Naast deze voordelen zijn er echter ook mogelijke negatieve effecten van het gebruik van nofollow links op SEO. Zo kunnen ze het doorgeven van autoriteit belemmeren en een gemiste kans zijn voor het opbouwen van waardevolle backlinks.

Het is belangrijk om nofollow links op een strategische en doordachte manier te gebruiken. Door een gebalanceerde benadering te hanteren, kunnen websites de voordelen van nofollow links maximaliseren zonder nadelige effecten voor hun SEO-inspanningen te veroorzaken. Hierbij is het essentieel om de gebruikerservaring en risicobeheer in overweging te nemen, terwijl tegelijkertijd wordt gewaakt voor potentiële negatieve impact op de zoekmachineoptimalisatie.

Omdat zoekmachine-optimalisatie constant evolueert, is het cruciaal om de effecten van nofollow links regelmatig te evalueren en bij te sturen indien nodig, om zo de SEO-strategieën van de website up-to-date te houden.

Zijn nofollow links nuttig voor gebruikers?

Nofollow links kunnen zeker nuttig zijn voor gebruikers. Ze bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Waarschuwen voor potentieel schadelijke of onbetrouwbare links, aangezien deze links niet worden gevolgd door zoekmachines en daardoor niet bijdragen aan de zoekresultaten.
 • Helpen gebruikers om zich te concentreren op de meest relevante en betrouwbare links op een pagina, aangezien deze vaak als dofollow zijn ingesteld om zoekmachines te laten weten dat ze waardevol zijn.
 • Dragen bij aan een verbeterde gebruikerservaring door het verminderen van spammy links en het verhogen van de algehele kwaliteit van de content die gebruikers tegenkomen.
 • Voorkomen nofollow links ongewenste manipulatie van zoekresultaten, wat bijdraagt aan een betrouwbare online omgeving voor gebruikers.
 • Hoewel nofollow links geen directe invloed hebben op zoekmachine-optimalisatie, dragen ze zeker bij aan de algehele kwaliteit van de online ervaring voor gebruikers.
 • Verminderen nofollow links de blootstelling aan potentieel schadelijke content en spam, wat de algehele kwaliteit van de gebruikerservaring ten goede kan komen.
 • Daarnaast moedigen nofollow links website-eigenaren aan om meer aandacht te besteden aan de relevantie en waarde van de content die ze aanbieden, wat kan bijdragen aan het bevorderen van kwaliteitscontent.
 • Kortom, nofollow links kunnen zeker een positieve invloed hebben op de gebruikerservaring en de algemene kwaliteit van online content.

Naast deze voordelen is het belangrijk op te merken dat nofollow links helpen bij het creëren van een betrouwbare en waardevolle online omgeving, waar gebruikers zich veilig en geïnformeerd voelen. Door gebruikers te beschermen tegen schadelijke content en spam, kunnen nofollow links bijdragen aan een positieve surfervaring en daarmee de tevredenheid van internetgebruikers verhogen. Het toepassen van nofollow links is dan ook een waardevolle toevoeging aan webcontent, omdat het bijdraagt aan zowel de kwaliteit als betrouwbaarheid van de internetomgeving voor gebruikers.

Het verschil tussen nofollow en dofollow links

Het verschil tussen nofollow en dofollow links is een belangrijk concept in de wereld van SEO. Het begrijpen van deze twee typen links en hoe ze van invloed zijn op de linkstructuur en SEO-strategieën is essentieel voor webmasters en online marketeers. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen nofollow en dofollow links:

 • dofollow links geven een signaal aan zoekmachines om de doellink te volgen en te indexeren, terwijl nofollow links aangeven dat de doellink niet moet worden gevolgd of geïndexeerd.
 • dofollow links dragen bij aan de linkjuice en de ranking van een pagina, maar nofollow links leveren geen directe bijdrage aan de ranking van een pagina.
 • De relatie tussen pagina’s die via dofollow links zijn verbonden, draagt bij aan de autoriteit van de pagina’s. Dit is niet het geval bij nofollow links.

Het correct toepassen van nofollow en dofollow links is van cruciaal belang voor het vormgeven van een effectieve linkstructuur. Het heeft directe invloed op de ranking en autoriteit van webpagina’s. Door een grondig begrip van de impact van deze twee soorten links kan de SEO-strategie verder worden geoptimaliseerd voor betere resultaten.

Daarom is het essentieel om de verschillen tussen nofollow en dofollow links te begrijpen en ze op de juiste manier toe te passen in SEO-praktijken. Het begrip en de juiste toepassing van nofollow en dofollow links zal webmasters helpen om effectievere SEO-strategieën te ontwikkelen voor het behalen van succes op het gebied van zoekmachine-optimalisatie.

Door de juiste implementatie van nofollow en dofollow links kunnen webmasters de algehele prestaties van hun website verbeteren en een concurrentievoordeel behalen in de steeds veranderende online omgeving.

Tips voor het gebruik van nofollow links

Als je besluit nofollow links te gebruiken op je website, zijn er een aantal belangrijke overwegingen die je in gedachten moet houden om hun effectiviteit te maximaliseren. Hier zijn enkele tips die je kunt gebruiken:

 • Zorg ervoor dat je nofollow attributen toevoegt aan links naar gekochte advertenties, gesponsorde content en betaalde links. Dit is essentieel om te voldoen aan de richtlijnen van zoekmachines en om transparant te zijn over betaalde content.
 • Gebruik nofollow links voor verwijzingen naar pagina’s met onbetrouwbare content, gebruikersinhoud en niet-geverifieerde links. Hiermee bescherm je jezelf tegen mogelijke negatieve impact op je site door associatie met onbetrouwbare bronnen.
 • Vermijd het gebruik van nofollow attributen op interne links, tenzij specifiek vereist om pagina’s niet te laten indexeren of te volgen. Overmatig gebruik van nofollow op interne links kan de natuurlijke linkstructuur van je site verstoren.
 • Houd consistentie in het gebruik van nofollow attributen om verwarring te voorkomen en om de cohesie van je linkstrategie te waarborgen. Een duidelijke en consistente aanpak helpt zoekmachines om de context van je links te begrijpen.
 • Evalueer regelmatig je nofollow links en pas ze aan indien nodig. Regelmatige controle en optimalisatie van nofollow links kunnen bijdragen aan een gezonde en effectieve linkstrategie voor je website.

Het verstandig gebruik van nofollow links kan een waardevol instrument zijn bij het beheren van je linkprofiel en het voldoen aan de richtlijnen van zoekmachines. Deze tips bieden een leidraad om effectief gebruik te maken van nofollow links en om zo de algehele SEO-prestaties van je website te verbeteren.

Chat openen
Hallo!
Wil je meer informatie?